Om meg

«

I mange år har jeg båret på en hemmelighet  fordi jeg har vært redd for å bli oppfattet som annerledes og rar.«

Mine evner er medfødte og er en del av hvem jeg er. Derfor har  jeg tatt et valg om å bruke mine evner for å hjelpe andre. Fra jeg var lita har jeg kunne se og føle ting som andre ikke oppfattet.  Jeg har en evne som andre kan oppleve som velgjørende i forhold til smerter og plager. I tillegg er jeg et medium som kanaliserer.  Mine evner kan jeg også bruke til å balansere forstyrrende energier i hus og på arbeidsplasser.

Siden jeg ikke kunne forstå, forklare hva som skjer eller hvorfor det skjer så valgte jeg å ta en utdanning for å få teoretisk kunnskap om healing og metafysikk.  Healerskolen

Jeg er takknemlig til mine veiledere og lærere som har støttet meg i å utvikle mine evner og oppmuntret meg til å være den jeg er.  Ingen nevnt – ingen glemt.

Beate